Stötta personer med skuldproblem

Här har vi samlat olika material och verktyg som kan underlätta för aktörer i samhället att kunna hjälpa personer som har problem med skulder att få ordning på sin ekonomi.

Materialet Hur mår din ekonomi?

Hur mår din ekonomi? är ett material som riktar sig till aktörer som kommer i kontakt med människor som har ekonomiska problem. I stödet ingår bland annat en film, en folder på sju språk, ett bokmärke samt broschyren Hur ska det gå för Peter?

Filmen är tänkt som ett stöd för att skapa förståelse för vikten av att nå ut med stöd till personer som riskerar skuldproblem. I filmen följer vi tre personer med skuldproblem. Filmen bygger på verkliga berättelser.

Broschyren "Hur ska det gå för Peter?" och vinsten av att samverka

PDF 607 KB. Öppnas i nytt fönster

I broschyren finns argument för lokala aktörer att se vinsten av att samverka mot överskuldsättning.

Folder på sju språk

Vill du prata med någon om dennes privatekonomi och eventuella skuldsättning? Då kan det här materialet fungera som en ingång i samtalet. Här ges möjlighet att skatta sig själv, och svaren ger en fingervisning om hur personens ekonomi egentligen mår.

Folder - Hur mår din ekonomi?

Bokmärke med lösningsfokus

Ett bokmärke med användbara formuleringar för att inleda ett samtal om privatekonomi. Frågorna bygger på ett lösningsfokus där individen får stöd att hitta vägar framåt för att förbättra sin situation.

Bokmärke - Hur mår din ekonomi?

Fler tips för att stötta personer med skuldproblem

Om skulder och vilken hjälp som finns

Hallå konsument har information om när en skuld preskriberas, vad som händer om räkningar inte betalas och vilken hjälp som finns att få.

Om skulder på Hallå konsuments webbplats

Tips när någon har drabbats av kort- och bankbedrägerier

Konsumentverket har tagit fram mallar som kan användas när den drabbade ska reklamera en obehörig transaktion till sin bank. Mallarna tillsammans med andra tips och mer information finns på Hallå konsuments webbplats.

Tips och brevmallar vid kort- och bankbedrägerier på hallåkonsument.se

Tips när ekonomin förändras

Kronofogden har tips som kan hjälpa en person att komma vidare när ekonomin förändras och en tuff ekonomisk situation har uppstått.

Fem tips när ekonomin förändras på Kronofogdens webbplats

Budgetkalkylen - få helhetsgrepp om ekonomin

I Konsumentverkets budgetkalkyl kan detaljerade uppgifter matas in om den enskildes ekonomi för att se hur olika förändringar kan påverka. Det är ett bra verktyg för att få ett helhetsgrepp om sin ekonomi. 

Gå till verktyget budgetkalkylen

Budgethäftet - få överblick över dina kostnader och utgifter

Budgethäftet ger grundläggande information och är tänkt att användas av olika aktörer i samhället som möter personer som har behov av att få hjälp med sin budget. Häftet innehåller en budgetmall och en årsöversikt samt Konsumentverkets beräknade hushållskostnader som tas fram varje år.  

Beställ eller ladda ner Budgethäftet Räcker dina pengar inte till

Koll på pengarna - ett magasin om privatekonomi

I Konsumentverkets magasin Koll på pengarna finns tips om att planera sin ekonomi och göra en egen budget. Den innehåller även beräknade kostnader för att flytta hemifrån samt andra stora utgifter i ett hushåll som mat, bostad, bil och försäkringar.

Gå till Konsumentverkets magasin Koll på pengarna

Trygga din ekonomi – en snabbkurs i privatekonomi

Finansinspektionens digitala snabbkurs i privatekonomi. En kurs för dig som möter personer i ditt arbete som du sprider kunskaperna vidare till. Eller för dig som vill lära dig mer om privatekonomins olika delar. 

Trygga din ekonomi - en snabbkurs i privatekonomi på Gilla din ekonomis webbplats

Dela din kunskap - en e-kurs för att hjälpa andra

Kronofogdens utbildning Dela din kunskap ger dig stöd så att du i din tur kan hjälpa personer med skuldproblem. Självstudier i fem kapitel.

Mer om utbildningen Dela din kunskap hos Kronofogden

Om inkasso och betalningsanmärkningar

Integritetsskyddsmyndigheten har en webbinarieserie i tre delar som ger kunskap om inkasso och hur det fungerar, god inkassosed, inkassolagen, kreditupplysningar och betalningsanmärkningar.  

Senast granskad 11 april 2023