Samverka lokalt om skuldproblem

Metodstödet "Hur mår din ekonomi" innehåller verktyg som ska underlätta för aktörer i samhället att kunna hjälpa privatpersoner som har eller riskerar problem med skulder att få ordning på sin ekonomi.

Syftet är att få fler yrkesgrupper att ställa frågor till privatpersoner kring privatekonomi och skuldproblematik. Stödet riktar sig till budget- och skuldrådgivare, konsumentvägledare och andra aktörer som kommer i kontakt med människor som har ekonomiska problem.

I metodstödet ingår bland annat en film. I filmen följer vi tre personer med skuldproblem. Filmen bygger på verkliga berättelser.

Stöd för samverkan:

Filmen "Hur mår din ekonomi? - samverkansaktörer

Filmen är tänkt som ett stöd för att skapa förståelse för vikten av att nå ut med stöd till personer som riskerar skuldproblem.

Broschyren "Hur ska det gå för Peter?" och vinsten av att samverka

PDF 607 KB. Öppnas i nytt fönster

I broschyren finns argument för lokala aktörer att se vinsten av att samverka mot överskuldsättning.

Fler verktyg att använda

Folder på sju språk

Vill du prata med någon om dennes privatekonomi och eventuella skuldsättning? Då kan det här materialet fungera som en ingång i samtalet. Här ges möjlighet att skatta sig själv, och svaren ger en fingervisning om hur personens ekonomi egentligen mår.

Folder - Hur mår din ekonomi?

Bokmärke med lösningsfokus

Ett bokmärke med användbara formuleringar för att inleda ett samtal om privatekonomi. Frågorna bygger på ett lösningsfokus där individen får stöd att hitta vägar framåt för att förbättra sin situation.

Bokmärke - Hur mår din ekonomi?

Senast granskad 23 december 2022