Öka din kunskap om skuldproblem

Träffar du personer som du kan misstänka har skuldproblem? Då kan du göra skillnad genom att våga fråga och prata om privatekonomi. Konsumentverket och andra myndigheter erbjuder kunskapshöjande material som kan hjälpa dig att stödja andra.

Här har vi samlat tips, verktyg och stöd som du kan använda för att lära dig mer eller för att visa för andra.

Tips vid samtal om skuldproblem

Alla kan drabbas av ekonomiska problem. Ett viktigt budskap till människor som hamnat i en långvarig skuldsättning är att det finns hjälp att få och att de inte är ensamma. Genom att prata om skuldproblem med personer du träffar kan du hjälpa dem att komma vidare i en svår situation. Så här kan du inleda ett samtal om skuldproblem:

  • Hur skulle du beskriva att din ekonomi mår idag?
  • Vilka idéer har du för att din ekonomi ska må bättre?
  • Vem/vilka kan stötta dig på bästa sätt?

Samverka lokalt om skuldproblem

Ett särskilt metodstöd finns framtaget för att underlätta för olika aktörers lokala samverkan mot överskuldsättning. Syftet med metodstödet är att få många olika yrkesgrupper att ställa frågor till individer kring privatekonomi och skuldproblematik. Metodstödet består av olika delar som kan användas separat och inte bara som stöd för lokal samverkan. Bland annat finns det verktyg som är bra att dela ut eller använda i samtal med enskilda.

Metodstöd för att samverka lokalt om skuldproblem

Om kommunal budget- och skuldrådgivning

Det är obligatoriskt för alla kommuner att erbjuda sina medborgare budget- och skuldrådgivning. Broschyren Går din ekonomi inte ihop? beskriver vilket stöd den kommunala budget- och skuldrådgivningen kan ge. Det finns också en kort film på Konsumentverkets Youtube som beskriver vad budget- och skuldrådgivningen han hjälpa till med.

Läs mer om och ladda ner broschyren Går din ekonomi inte ihop?

Om budget-och skuldrådgivning, en kort film på Youtube

Material för att stödja enskilda med skuldproblem

Om skulder och vilken hjälp som finns

Hallå konsument har information om när en skuld preskriberas, vad som händer om räkningar inte betalas och vilken hjälp som finns att få.

Om skulder på Hallå konsuments webbplats

Tips när någon har drabbats av kort- och bankbedrägerier

Konsumentverket har tagit fram mallar som kan användas när den drabbade ska reklamera en obehörig transaktion till sin bank. Mallarna tillsammans med andra tips och mer information finns på Hallå konsuments webbplats.

Tips och brevmallar vid kort- och bankbedrägerier på hallåkonsument.se

Tips när ekonomin förändras

Kronofogden har tips som kan hjälpa en person att komma vidare när ekonomin förändras och en tuff ekonomisk situation har uppstått.

Fem tips när ekonomin förändras på Kronofogdens webbplats

Budgetkalkylen - få helhetsgrepp om ekonomin

I Konsumentverkets budgetkalkyl kan detaljerade uppgifter matas in om den enskildes ekonomi för att se hur olika förändringar kan påverka. Det är ett bra verktyg för att få ett helhetsgrepp om sin ekonomi. 

Gå till verktyget budgetkalkylen

Budgethäftet - få överblick över dina kostnader och utgifter

Budgethäftet ger grundläggande information och är tänkt att användas av olika aktörer i samhället som möter personer som har behov av att få hjälp med sin budget. Häftet innehåller en budgetmall och en årsöversikt samt Konsumentverkets beräknade hushållskostnader som tas fram varje år.  

 

Beställ eller ladda ner Budgethäftet Räcker dina pengar inte till

Koll på pengarna - ett magasin om privatekonomi

I Konsumentverkets magasin Koll på pengarna finns tips om att planera sin ekonomi och göra en egen budget. Den innehåller även beräknade kostnader för att flytta hemifrån samt andra stora utgifter i ett hushåll som mat, bostad, bil och försäkringar.

Gå till Konsumentverkets magasin Koll på pengarna

Kurser och webbinarier inom privatekonomi

Webbinarium om att stödja ekonomiskt utsatta familjer

Den 18 november 2022 sände Konsumentverket ett webbinarium om vikten av att prata vardagsekonomi med föräld­rar, så att familjer som har eller riskerar att få problem med skulder kan få hjälp.

Se webbinariet Ge stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer

Webbinarium om att förebygga ekonomiska problem 

Den 23 maj 2022 sände Konsumentverket ett webbinarium om att förebygga ekonomiska problem hos barnfamiljer. Här kan du se inspelningen. 

Se webbinariet Förebygga ekonomiska problem hos barnfamiljer

Stödja ekonomisk utsatta -  en e-kurs för diakoner och diakonimedarbetare

Konsumentverket har i samverkan med Svenska Kyrkan tagit fram ett utbildningspaket som består av tre delar. I paketet ingår material från Kronofogden och Konsumentverket i form av fakta, filmer, verktyg, reflektionsfrågor, tips och några konkreta uppgifter. Syftet med e-kursen är att sprida kunskap som kan underlätta arbetet med att hjälpa personer som lever i ekonomisk utsatthet.

Stödja ekonomisk utsatta - en e-kurs för diakoner och diakonimedarbetare

Trygga din ekonomi – en snabbkurs i privatekonomi

Finansinspektionens digitala snabbkurs i privatekonomi. En kurs för dig som möter personer i ditt arbete som du sprider kunskaperna vidare till. Eller för dig som vill lära dig mer om privatekonomins olika delar. 

Trygga din ekonomi - en snabbkurs i privatekonomi på Gilla din ekonomis webbplats

Dela din kunskap - en e-kurs för att hjälpa andra

Kronofogdens utbildning Dela din kunskap ger dig stöd så att du i din tur kan hjälpa personer med skuldproblem. Självstudier i fem kapitel.

Mer om utbildningen Dela din kunskap hos Kronofogden

Om inkasso och betalningsanmärkningar

Integritetsskyddsmyndigheten har en webbinarieserie i tre delar som ger kunskap om inkasso och hur det fungerar, god inkassosed, inkassolagen, kreditupplysningar och betalningsanmärkningar.  

Senast granskad 19 januari 2022