Orsaker till skuldproblem

Ekonomiska problem kan drabba alla och för de flesta löser det sig och problemet är ur världen. Men dessvärre hamnar en del i en ekonomisk kris och klarar inte att betala sina räkningar eller att betala av sina skulder och hamnar i en ond spiral där nya lån tas för att hantera situationen.

Personer med låg inkomst löper störst risk att få skuldproblem och ofta uppstår problemen i samband med en livsförändring, till exempel sjukskrivning, arbetslöshet, konkurs, skilsmässa eller dödsfall i familjen. Överskuldsättning kan också bero på konsumentens eget beteende, exempelvis om denne tagit för många krediter. Andra kan ha svårt att förstå information om krediter eller har problem med någon typ av beroende såsom spelande.

Skuldproblem och ohälsa

Att ha problem med sin privata ekonomi är förknippat med skuld och skam. Långvariga skuldproblem riskerar att leda till allvarliga psykiska och fysiska hälsoproblem eller försvåra redan befintliga.

Problem att betala räkningar

Runt 390 000 personer har skulder hos Kronofogden, men långt ifrån alla hamnar hos Kronofogden. Enligt en undersökning från Konsumentverket, angav hösten 2020, knappt 10 procent av konsumenterna att det under de senaste tolv månaderna hänt att de inte har kunnat betala sina räkningar i tid på grund av ekonomiska svårigheter.

Viktigt med samverkan om skuldproblem

För att motverka överskuldsättning är det viktigt att många olika yrkesgrupper och aktörer samverkar för att bidra till att personer som har eller riskerar att få problem med skulder kan få hjälp att få ordning på sin ekonomi. Samverkan underlättar även när du behöver hänvisa vidare till andra. Konsumentverket har tagit fram ett metodstöd för lokal samverkan och metodstöd som kan vara till hjälp i mötet med konsumenter som hamnat i en svår ekonomisk situation.

Samverka lokalt om skuldproblem

Senast granskad 24 juni 2021