Vad är en konsumentfråga?

För att kunna hjälpa andra i enklare konsumentfrågor behöver du förstå en del ord. Du behöver också ha baskunskap om några lagar som gäller och vad de innebär. Det är även bra att känna till var det finns kostnadsfri hjälp att få.

Ett konsumentproblem kan vara litet eller stort, men det är alltid viktigt att försöka lösa det. Ett problem med ett köp kan ibland leda till problem med ekonomin. Det kan till exempel handla om ett avtal som blivit fel och dyrt eller ett abonnemang som personen måste betala för även om hen inte tackat ja till det.  

Hur vet du om det är en konsumentfråga? 

Om en privatperson köpt en vara eller tjänst av ett företag så är det en konsumentfråga. Ibland kan det uppstå problem med ett köp och då är det bra att veta vilka rättigheter och skyldigheter som gäller. Om en privatperson köper något av en annan privatperson (till exempel på Blocket eller Facebook) så är det inte en konsumentfråga.  

Har du lärt dig att identifiera konsumentfrågor så är det lättare att fånga upp dem när du möter personer i din vardag. Med lite mer kunskap kan du känna dig trygg i att antingen själv försöka hjälpa personen eller veta vart du kan hänvisa i olika frågor. Ju fler som har kunskap desto fler är det som kan hjälpa! Du kan alltid vända dig eller hänvisa till den nationella upplysningstjänsten Hallå konsument. På sidan ”Var finns hjälp att få i konsumentfrågor?” hittar du kontaktuppgifter till dem och fler viktiga aktörer. 

Var finns hjälp att få i konsumentfrågor?

Ord och begrepp som är bra att känna till 

Vad innebär ångerrätt? Och har du alltid rätt till öppet köp? Det är några av de saker som kan vara bra att känna till. Vi har tagit fram en ordlista med ord och begrepp som kan vara till din hjälp.  

Tre lagar 

Det finns flera lagar inom konsumentlagstiftningen. Detta är tre av dem och som är bra för dig att känna till.  

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till en konsument, en privatperson. Lagen gäller alla varor, även begagnade varor och varor som säljs till sänkt pris. Konsumentköplagen omfattar även digitalt innehåll och digitala tjänster.

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt en konsument. Det kan till exempel gälla reparation av bil, husrenovering eller magasinering av möbler. 

Distansavtalslagen

Distansavtalslagen (Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal) gäller när en konsument, en privatperson, ingår avtal på internet, med en telefonförsäljare eller en säljare som befinner sig utanför sin affärslokal gäller särskilda regler. Reglerna omfattar köp av varor och tjänster samt avtal om digitalt innehåll där konsumenten ger säljaren sina personuppgifter. Lagen innebär att det är 14 dagars ångerrätt.

Testa dina kunskaper 

När du tagit del av informationen på den här sidan så kanske du vill testa vad du lärt dig? Här finns två quiz du kan göra. Du kan även använda quizen för att testa andras kunskaper. 

Vill du lära dig mer? 

På sidan "Lär dig mer konsumentkunskap" finns en lista med material, filmer och annat du kan ha nytta av. 

Lär dig mer konsumentkunskap

Senast granskad 23 september 2022