Sprida kunskap om hållbar konsumtion

Hushållen står för 60 procent av den totala konsumtionsbaserade klimatpåverkan i Sverige. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att minska konsumtionens negativa påverkan på klimatet. Såväl konsumenter och företag som beslutsfattare, offentliga aktörer och civila samhället behöver bidra.

Här har vi samlat information och material som berättar om hur konsumenter kan leva mer miljömässigt hållbart. Hjälp oss att sprida kunskapen vidare när du träffar konsumenter i ditt yrke eller på din fritid.