Hur kan du sprida kunskap om hållbar konsumtion?

Många konsumenter vill agera mer hållbart. Det kan kännas krångligt och svårt att veta var det finns information att lita på. Här har vi samlat några tips om vad du kan göra för att hjälpa till att sprida oberoende och tillförlitlig kunskap om miljömässigt hållbar konsumtion när du möter konsumenter i din yrkesvardag eller på din fritid.

Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument erbjuder konsumenter oberoende, tillförlitlig information och handfasta råd för en mer miljömässigt hållbar konsumtion. Det är bland annat Boverket, Energimyndigheten, Kemikalieinspektion, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket som står bakom innehållet om miljö och hållbarhet på Hallå konsuments webbplats.

Om Miljö och hållbarhet på Hallå konsuments webbplats

Så här kan du sprida Konsumentverkets information om hållbar konsumtion:

  • Publicera information på er webbplats och länka vidare till hallåkonsument.se
  • Anordna föredrag, webbinarier, fysiska träffar eller varför inte en studiecirkel och använd informationen om hållbar konsumtion som underlag.
  • Ta fram eget informationsmaterial (broschyrer, presentationer, filmer) med hjälp av Konsumentverkets information
  • Skriv en artikel om hållbar konsumtion i er medlemstidning (eller liknande) och tipsa om innehållet på hallåkonsument.se
  • skapa inlägg i sociala medier och länka vidare till hallåkonsument.se

Bidra till globala mål om hållbar utveckling

Att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar ingår i ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Om mål 12.8: Hållbar konsumtion och produktion på Globala målens webbplats

Spridning av Konsumentverkets material

Du behöver ha koll på vad som gäller när du sprider information från Konsumentverket.
Så får du använda Konsumentverkets material

Senast granskad 13 december 2022