Matkostnader

Konsumentverket lanserar en ny mer klimatmedveten matsedel. Här finner du förslag på mat och ser direkt vilket klimatavtryck rätterna ger. Matsedeln ”Vad ska vi äta i dag” är framtagen i samarbete med Livsmedelsverket.
Illustrationer av olika matvaror från de fyra matsedlarna förstasidor

Konsumentverket gör varje år kostnadsberäkningar för olika utgiftsposter i ett hushåll. En av utgiftsposterna är livsmedel. Beräknade kostnader för livsmedel har tagits fram för en 4-veckors matsedel. Siffrorna gäller för 2021.

En mer klimatmedveten matsedel

Den nya matsedeln är mer hållbar ur ett klimatperspektiv än tidigare matsedel. Här finner du också de recept som ligger till grund för matsedeln och kan enkelt se vilket klimatavtryck varje maträtt ger. 

Matsedlar för samtliga av de fyra veckorna finns här, som du laddar ner från vår webbplats:

Kostnader för matsedeln

De beräknade kostnaderna är ingen norm. Du kan använda dem som referensvärden och som ett stöd när du planerar din matbudget. Kostnader för matsedeln är beräknad för att täcka dagsbehovet av energi och näring för respektive åldersgrupp och kön. Matsedeln redovisas med en genomsnittlig kostnad per grupp.

Ladda ner kostnadsberäkningar för normalkostmatsedel

Källa: Koll på pengarna 2021

Mer information

Matsedelns näringsinnehåll och kostnader baseras på mer än de luncher och middagar som du finner i veckomatsedeln Vad ska vi äta idag. För att ta del av hela underlaget som inkluderar frukost, mellanmål och måltidsdryck kontakta Konsumentverket via e-post:  kostnadsberakningar@konsumentverket.se

Rapport 2019:12 Konsumentverkets matsedel

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

En fyraveckors matsedel – nu mer hållbar ur ett miljö-, hälso- och ekonomiskt perspektiv. Siffrorna gäller för 2020.

Senast granskad 9 juni 2021