Matkostnader

Konsumentverket lanserade en ny mer klimatmedveten matsedel 2020. Här finner du förslag på mat och ser direkt vilket klimatavtryck rätterna ger. Matsedeln ”Vad ska vi äta i dag” är framtagen i samarbete med Livsmedelsverket.
Illustrationer av olika matvaror från de fyra matsedlarna förstasidor

Konsumentverket gör varje år beräkningar för olika kostnader i ett hushåll. Beräknade kostnader för livsmedel har tagits fram för en 4-veckors matsedel. Siffrorna gäller för 2022.

Beräkningarna ska ses som ungefärliga kostnader och vanligtvis brukar det inte vara så stora förändringar från år till år. Under året har dock flera oväntade händelser inträffat i vår omvärld som påverkat priserna för bland annat livsmedel, drivmedel och energi kraftigt. Beräkningarna för 2022 togs fram innan dessa händelser ägde rum.

Du som använder beräkningarna behöver därför vara medveten om att kostnaderna för framför allt livsmedel och hushållsel kan vara högre än vad Konsumentverket har beräknat för i år. Konsumentverket kommer inte att ta fram några nya beräkningar för 2022. Däremot räknar vi med att årets prisförändringar sannolikt kommer att påverka de konsumentprisindex och prismätningar som vi använder som underlag för Konsumentverkets beräknade hushållskostnader för 2023.

En mer klimatmedveten matsedel

Den nya matsedeln är mer hållbar ur ett klimatperspektiv än tidigare matsedel. Här finner du också de recept som ligger till grund för matsedeln. Du kan enkelt se vilket klimatavtryck varje maträtt ger. 

Matsedlar för samtliga fyra veckor kan du öppna och ladda ner här:

Kostnader för matsedeln

De beräknade kostnaderna är ingen norm. Du kan använda dem som referensvärden och som ett stöd när du planerar din matbudget. Kostnader för matsedeln är beräknad för att täcka dagsbehovet av energi och näring för respektive åldersgrupp och kön. Matsedeln redovisas med en genomsnittlig kostnad per grupp.

Ladda ner kostnadsberäkningar för normalkostmatsedel

Källa: Koll på pengarna 2022

Kostnader för specialkost

Fram till 2019 beräknade Konsumentverket merkostnader för specialkost. Numera beräknas endast kostnader för normalkost.

Ta del av hela underlaget för matsedeln

Matsedelns näringsinnehåll och kostnader baseras på mer än de luncher och middagar som du finner i veckomatsedeln Vad ska vi äta idag. För att ta del av hela underlaget som inkluderar frukost, mellanmål och måltidsdryck, kontakta Konsumentverket via e-post:  kostnadsberakningar@konsumentverket.se

Rapport 2019:12 Konsumentverkets matsedel

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

En fyraveckors matsedel – nu mer hållbar ur ett miljö-, hälso- och ekonomiskt perspektiv. Siffrorna gäller för 2020.

Senast granskad 2 november 2021