Cecilia Tisell, Konsumentombudsmannen (KO).

KO har ordet: Ett konsumentskydd i tiden

Konsumentskyddet stärks ytterligare, fyra lagar fräschas upp för att bättre matcha den digitaliserade marknad konsumenten möter.

Läs KO har ordet

Nyheter

Populära publikationer