Start

Cecilia Tisell, Konsumentombudsmannen (KO).

KO har ordet: Viktigt arbete mot överskuldsättning

I kommunerna pågår ett viktigt arbete med att förebygga skuldproblem och hjälpa överskuldsatta personer. Budget- och skuldrådgivare betyder mycket, både för den enskilde och för samhället i stort.

Läs KO har ordet

Nyheter

Populära publikationer

  • Tips till dig som ska anlita bygghantverkare

    Broschyren innehåller allt du behöver tänka på när du ska anlita hantverkare - från det att du planerar arbetet till att det är färdigt. Broschyren är uppdelad i vad du ska tänka på före, under och efter arbetet är genomfört.

  • Hjälmar för barn

    När du köper den första hjälmen till ditt barn är det viktigt att du väljer en bra och säker hjälm. Småbarnshjälmen har grönt spänne. Spännet fungerar som en säkerhetsanordning konstruerad för att lösa ut vid viss belastning.

  • Köpekontrakt för bil

    Köpekontrakt för köp av personbil mellan privatpersoner. Fyll i formuläret direkt på skärmen och skriv sedan ut kontraktet.