Vi arbetar för att skapa en bättre konsumentvardag

Cecilia Tisell, Konsumentombudsmannen (KO).

KO har ordet: Dysfunktionell kundvård

Telekombolagens kundtjänst är ineffektiv, har bristande rutiner och är ibland svårtillgänglig. Det duger inte, skriver Cecilia Tisell.

Läs KO har ordet

Nyheter

Populära publikationer