Warn
Stäng

Har du blivit utsatt för bank- eller kortbedrägerier?

På vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats finns tips och mallar som du kan använda när du kontaktar din bank för att reklamera.

Gå till Hallå konsuments webbplats

Vi arbetar för att skapa en bättre konsumentvardag

Cecilia Tisell, Konsumentombudsmannen (KO).

KO har ordet: Ett konsumentskydd i tiden

Konsumentskyddet stärks ytterligare, fyra lagar fräschas upp för att bättre matcha den digitaliserade marknad konsumenten möter.

Läs KO har ordet

Nyheter

Populära publikationer