Varningslistan

Konsumentverkets viktigaste uppgift är att underlätta för konsumenter att göra medvetna val. Därför har vi skapat Varningslistan - för att ge konsumenter information och vägledning angående aktuella och angelägna konsumentproblem. För att ett företag ska hamna på listan ska vissa kriterier var uppfyllda.

Just nu finns det här företaget på listan:

Kriterier för att företag ska hamna på listan

En publicering på Varningslistan bestäms framför allt utifrån anmälningar till Konsumentverket och kontakter till Konsumentverkets vägledning till konsumenter via vår webbplats hallåkonsument.se. 

För att ett bolag ska kunna hamna på listan måste det orsaka konsumenter stora problem. Det ska också anses mycket viktigt att snabbt göra konsumenter uppmärksamma på problemen. En publicering på listan måste dessutom vara det mest lämpliga sättet att informera och vägleda konsumenter om de aktuella problemen.