Privatekonomi

Ungt par räknar på privatekonomin

Vi har ett uppdrag att ge stöd och vägledning till kommunernas budget- och skuldrådgivare. Syftet är att hjälpa konsumenter att få ekonomin att gå ihop i vardagen.

Enligt skuldsaneringslagen har vi i uppdrag att ge stöd och vägledning till kommunernas budget- och skuldrådgivare. I stödet ingår att ta fram informationsmaterial, bland annat broschyren Koll på pengarna som uppdateras varje år. Broschyren används även av privatpersoner och lärare.

 Här hittar du broschyren Koll på pengarna

Förebyggande arbete och stöd i vardagen för privatekonomi

Arbetet med privatekonomi är förebyggande och syftar till att konsumenter inte ska hamna i skuld. Det ska till exempel finnas bra information för den som riskerar att bli skuldsatt när ekonomin plötsligt förändras.

Arbetet syftar även till att nå kommunala handläggare som konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare. Många gånger träffar privatpersoner de här yrkesgrupperna för att få information och hjälp.

Mer om budget- och skuldrådgivarens roll i kommunen

Senast granskad 17 oktober 2018

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

hallåkonsument.se