Tietoa Ruotsin kuluttajavirastosta (Konsumentverket)

- suomi

Ruotsin kuluttajavirasto on valtion viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa kuluttajien etuja.

Hallitus ja valtiopäivät määräävät kuluttajapolitiikan tavoitteet ja laativat puitteet Ruotsin kuluttajaviraston työlle.

Ruotsin kuluttajavirastoa johtaa pääjohtaja, joka on samalla kuluttaja-asiamies (KO). Kuluttaja-asiamies valvoo markkinoita ja puolustaa kuluttajien etuja yrityksiä vastaan tuomioistuimissa.

Työtehtävämme ovat:

  •  yritysten valvonta
  •  ilmoitusten vastaanottaminen
  •  sopimukset elinkeinoelämän kanssa
  •  tavaroiden ja palvelujen turvallisuuden valvominen
  •  auttaa kuluttajia hoitamaan raha-asiansa 
  • kuntien kuluttajaneuvojien sekä budjetti- ja velkaneuvojien kouluttaminen ja tukeminen
  •  rohkaista nuoria tulemaan tietoisiksi kuluttajiksi
  •  puolueettoman kuluttajaneuvonnan antaminen Hallå konsument  verkkosivuston avulla
  •  puolueettoman kuluttajaneuvonnan antaminen muista EU-maista suoritettavissa ostoksissa  
  •  ympäröivän maailman  valvominen ja eri markkinoilla esiintyviin kuluttajaongelmiin perehtyminen

Puolueeton neuvonta Hallå konsument -verkkosivuston avulla

Hallå konsument on valtakunnallinen, Ruotsin kuluttajaviraston koordinoima  tiedotuspalvelu. Voit ottaa yhteyttä siihen, kun sinulla on kysyttävää tavaroiden ja palveluiden ostosta, sopimusehdoista, reklamaatioista, kestävää kehitystä edistävien ostosten tekemisestä ja muista asioista, joihin haluat apua kuluttajana.

Verkkosivustolla hallakonsument.se on käyttökelpoista tietoa ja käytännöllisiä oppaita. Meille voit soittaa, lähettää sähköpostiviestejä, tai voit chattailla kanssamme. Vastaamme välittömästi tai autamme sinua edelleen saamaan yhteyden muiden viranomaisten, kuluttajatoimistojen tai kunnan kuluttajatoiminnan asiantuntijoihin.

Hallå konsument -verkkosivuston kuluttajatiedotus ja -neuvonta

Konsument Europa EU:n sisällä suoritettuja ostoja varten

Konsument Europa on Ruotsin kuluttajavirastossa (Konsumentverket)  toimiva riippumaton yksikkö, joka saa osan rahoituksestaan  Euroopan komissiolta, ja se kuuluu Euroopan kuluttajakeskus (European Consumer Centre) -verkkoon. Konsument Europa antaa kuluttajille hyviä neuvoja muista EU-maista, Norjasta ja Islannista suoritettavia ostoja varten. 

Konsument Europa -verkkosivun kuluttajatiedotus ja -neuvonta

Koulutusta ja tukea kuntien kuluttajaneuvojille

Useimmat Ruotsin kunnista tarjoavat kuntalaisilleen kuluttajaneuvontaa. Voit myös saada apua raha-asioihisi liittyvissä kysymyksissä.

Hae kuntasi kuluttajaneuvojan yhteystiedot Hallå konsument -verkkosivustolta