Tietoa Ruotsin kuluttajavirastosta (Konsumentverket)

- suomi

Ruotsin kuluttajavirasto on valtion viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa kuluttajien etuja.

Hallitus ja valtiopäivät määräävät kuluttajapolitiikan tavoitteet ja laativat puitteet Ruotsin kuluttajaviraston työlle.

Ruotsin kuluttajavirastoa johtaa pääjohtaja, joka on samalla kuluttaja-asiamies (KO). Kuluttaja-asiamies valvoo markkinoita ja puolustaa kuluttajien etuja yrityksiä vastaan tuomioistuimissa.

Työtehtävämme ovat:

  •  yritysten valvonta
  •  ilmoitusten vastaanottaminen
  •  sopimukset elinkeinoelämän kanssa
  •  tavaroiden ja palvelujen turvallisuuden valvominen
  •  auttaa kuluttajia hoitamaan raha-asiansa 
  • kuntien kuluttajaneuvojien sekä budjetti- ja velkaneuvojien kouluttaminen ja tukeminen
  •  rohkaista nuoria tulemaan tietoisiksi kuluttajiksi
  •  puolueettoman kuluttajaneuvonnan antaminen Hallå konsument  verkkosivuston avulla
  •  puolueettoman kuluttajaneuvonnan antaminen muista EU-maista suoritettavissa ostoksissa  
  •  ympäröivän maailman  valvominen ja eri markkinoilla esiintyviin kuluttajaongelmiin perehtyminen

Riippumaton neuvonta Hallå konsument - ja ECC Sweden -palvelujen kautta

Hallå konsument on tiedonhakupalvelu, joka antaa riippumatonta neuvontaa suoraan kuluttajille. Hallå konsument tekee yhteistyötä useiden viranomaisten, neljän kuluttajaviraston ja kunnallisen kuluttajaneuvonnan kanssa.

Hallåkonsument.se -verkkosivulle

ECC Sverige antaa maksutonta neuvontaa toisesta EU-maasta sekä Norjasta, Islannista ja Iso-Britanniasta tuotteen tai palvelun ostaneelle.

Eccsweden.se -verkkosivulle

Koulutusta ja tukea kuntien kuluttajaneuvojille

Useimmat Ruotsin kunnista tarjoavat kuntalaisilleen kuluttajaneuvontaa. Voit myös saada apua raha-asioihisi liittyvissä kysymyksissä.

Hae kuntasi kuluttajaneuvojan yhteystiedot Hallå konsument -verkkosivustolta