Kuluttajavirastosta

- Meänkieli

Kuluttajavirasto on valtiollinen viranomhainen, jonka tehtävänä on valvoa kuluttajien etuja.

Hallitus ja eduskunta päättävät kuluttajapolitiikan tavoitheista ja panevat raamit Kuluttajaviraston työhön. 

Kuluttajavirastoa johtaa pääjohtaja joka on samala Kuluttajaasiamies (KO). Kuluttajaasiamies (KO) valvoo markkinaa ja ajjaa kuluttajien asioita yrityksiä vasthaan tuomioistuimissa. 

Met tehemä:

  • valvontaa yrityksiä kohthaan 
  •  arotama vasthaan valituksia
  •  sopimuksia elinkeinoelämän kanssa
  •  että tavarat ja palvelut on turvallisia
  •  iautama kuluttajia saamhaan kunthoon talouen
  • koulutamma ja annama tukea kuntien kuluttajaneuvojille ja talous- ja velkaneuvojille.
  • vahvistamma nuoria tulemhaan tietoisiksi kuluttajiksi 
  •  riippumaton ohjaus kuluttajille Hallå kuluttajan kautta 
  •  riippumaton ohjaus kuluttajille kaupankäynnissä muitten maitten kanssa EY sisälä
  •  ympåristövalvontaa ja ottamalla selvile kuluttajaproblemia eri markkinoila