Taro potrošača agencije

- Romani chib

O Švedski potrošača agencije tani jek drzavno ustanova koja zaduzime te zaštitini o intres e potrošačesi.

E Vlada hem o Parlamenti odlućini taro potrošača politike hem postavini okvir za rad potrošač agencije. 

O Švedski potrošača agencije vodinipe taro general direktor kova tano isto predstavniko potrošača (KO). O predstavniko potrošača pratini o trzište hem štitini o intrese e potrošačengoro protiv kompanija/firme ko sudo.

Amen ćera buti sa:

  • Nadzor nad kompanija/firme
  • Prihvatina prijave
  • Sporazum sa industrije
  •  E roba hem o usluge te oven sigurna
  •  Te pomozina e potrošačen te ovel len šukar licna finansije
  •  Te školovina hem te da podrška e opštinake lokalna potrošača hem savetnika budzet hem duga
  •  Te ojaćina e terne manušen te oven svesna potrošača
  •  Nezavisno sikavibe za potrošača drumo preko Hello potrošača (Hallå konsument)
  • Nezavisno vodić za potrošača keda tergujinena taro avera phuvja ki EU
  • Te analizirina o trendova hem te saznajina o problemija e potrošačengoro ko razlićita trzište.