Matkostnader

Konsumentverket gör varje år kostnadsberäkningar för olika utgiftsposter i ett hushåll. I tabellerna ser du kostnader för de livsmedel som ingår i vår matsedel. Siffrorna gäller för 2018.

Konsumentverkets beräkningar visar exempel på näringsriktiga matsedlar och vad de kostar per månad. De beräknade kostnaderna är ingen norm. Du kan använda dem som referensvärden och som ett stöd när du planerar din matbudget.

Matkostnader för olika matsedlar

Kostnader redovisas för olika typer av matsedlar och utgår från olika åldersgrupper. I beräkningarna har vi utgått från att barn under sex månader ammas.

Ladda ner kostnadsberäkningar för normalkostmatsedel

Ladda ner kostnadsberäkningar för glutenfri matsedel

Ladda ner kostnadsberäkningar för mjölkproteinfri matsedel

Relaterad information

Konsumentverkets matsedel för normalkost

Konsumentverkets glutenfria matsedel

Konsumentverkets mjölkproteinfria matsedel

Budgetkalkylen på Hallå konsuments webbplats

Rapport 2018:4 Konsumentverkets matsedel

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

Bakgrundsmaterial till Konsumentverkets matsedel.

Senast granskad 5 juli 2018