Överskuldsättning

Tema överskuldsättning baseras på regeringsuppdraget om fördjupad samverkan mot överskuldsättning som Konsumentverket fick i mars 2016.

Syftet är att genom fördjupad samverkan med olika samhällsaktörer bidra till att personer som har eller riskerar att få problem med skulder kan få hjälp att få ordning på sin ekonomi. Arbetet sker i nära samarbete med Kronofogden och Finansinspektionen. Vid sidan av dessa myndigheter finns ett brett nätverk av samverkansaktörer.

Temat/projektet är uppdelat i tre faser. Kartläggningsfasen avslutades i månadsskiftet februari/mars 2017, och projektet övergick då i en behovsanalys. Det innebär att man inom projektet nu har en relativt klar bild över vilka organisationer, stiftelser och myndigheter som är intressanta för det fortsatta arbetet.

  • Vilka målgrupper vänder man sig mot?
  • Vilka aktörer erbjuder någon form av privatekonomisk vägledning?
  • Hur resonerar man kring problem som måste lösas för att förhindra överskuldsättning på sikt?

I augusti 2017 övergår behovsanalysen i en genomförandefas. Då ligger fokus på att skapa förebyggande aktiviteter för att minska överskuldsättningen samt underlätta för överskuldsatta att få ordning på sin ekonomi.

På bloggen Kontaktpunkt kan du läsa mer om projektet och följa arbetet

Information om privatekonomi på Hallå konsument

Hallå konsument har bra information om det mesta som rör din privatekonomi. Här kan du bland annat lägga upp din egen budget i budgetkalkylen.

Läs mer och gör en egen hushållsbudget på Hallå konsument

Stöd till dem som har problem att klara sina betalningar

Materialet Stöd till personer som har problem att klara sina betalningar ger en samlad bild av vilket stöd som finns i samhället för personer som har eller riskerar att få problem med skulder. Materialet bygger på uppgifter från överskuldsättningsprojektets samverkansaktörer, och har samlats in genom en skriftlig enkät med kompletterande telefonintervjuer.

Stöd till dem som har problem att klara sina betalningar - PM

Senast granskad 19 april 2018