Metodstöd för lokal samverkan mot överskuldsättning

I metodstödet ”Hur mår din ekonomi?” har vi samlat några olika verktyg som ska underlätta för olika aktörers lokala samverkan mot överskuldsättning. Syftet med metodstödet är att få många olika yrkesgrupper att ställa frågor till individer kring privatekonomi och skuldproblematik. Metodstödet riktar sig till budget- och skuldrådgivare, konsumentvägledare och andra aktörer som kommer i kontakt med människor.

Handledning för att samverka och ge stöd till personer som riskerar problem med skulder

PDF 875 KB. Öppnas i nytt fönster

Handledningen beskriver de olika delarna i metodstödet och hur de kan användas.

Stöd för samverkan:

Broschyren "Hur ska det gå för Peter?" och vinsten av att samverka

PDF 411 KB. Öppnas i nytt fönster

I broschyren finns argument för lokala aktörer att se vinsten av att samverka mot överskuldsättning.

Dialogduk "Hur mår din ekonomi?"

PDF 243 KB. Öppnas i nytt fönster

Dialogduken är ett hjälpmedel för lokal samverkan. Den kan användas av lokala aktörer och möjliggör ett strukturerat samtal för att nå ut med stöd till personer som riskerar problem med skulder.

 

Stöd i mötet med enskilda:

Hur mår din ekonomi?

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

Vill du prata med någon om dennes privatekonomi och eventuella skuldsättning? Då kan det här materialet fungera som en ingång i samtalet. Här ges möjlighet att skatta sig själv, och svaren ger en fingervisning om hur personens ekonomi egentligen mår.

Bokmärke med lösningsfokus

PDF 728 KB. Öppnas i nytt fönster

På bokmärket hittar du användbara formuleringar för att inleda ett samtal om privatekonomi. Frågorna bygger på ett lösningsfokus där individen får stöd att hitta vägar framåt för att förbättra sin situation.

Filmen "Hur mår din ekonomi?

Filmen är tänkt som ett stöd för att skapa förståelse för vikten av att nå ut med stöd till personer som riskerar skuldproblem.

 

Filmen "Budget- och skuldrådgivning - för dig med skulder"

Filmen riktar sig i huvudsak till enskilda och visar det stöd som budget- och skuldrådgivningen kan hjälpa till med.

Senast granskad 21 mars 2018