Viagogo

Viagogo är ett av företagen på Konsumentverkets varningslista.

Viagogo är ett bolag registrerat i Schweiz som säljer evenemangsbiljetter i andrahand. Bolaget beskriver sin verksamhet som ett så kallat ”biljettorg”, vilket innebär att konsumenter både kan köpa och sälja evenemangsbiljetter via bolagets webbplats.

Konsumentverket har under de senaste åren mottagit ett kraftigt tilltagande antal anmälningar mot Viagogo angående bland annat vilseledande marknadsföring. Även Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument har noterat en ökning av klagomål mot bolaget.

Läs mer om försäljning av andrahandsbiljetter på hallå konsuments webbplats