DinBilGaranti

Varning för European Warranties varumärke DinBilGaranti.

European Warranties är ett bolag registrerat i Storbritannien som marknadsför fordonsgarantier genom att skicka brev direkt till konsumenter under varumärket DinBilGaranti.

Konsumentverket har sedan juni 2022 tagit emot många anmälningar mot företaget och anmälningstakten under årets första månader har ökat.

Det brev som bolaget skickar ut till konsumenter är utformat som en faktura som avser förlängning av konsumentens befintliga skydd i ytterligare fem år eftersom konsumentens fabriksgaranti har slutat gälla.

I själva verket är det fråga om marknadsföring i form av erbjudande. Genom att erbjudandet är utformat som en faktura rörande förlängning av ett tidigare skydd är det många konsumenter som vilseleds att betala, antingen i tron att det rör sig om en faktura avseende ett redan ingånget avtal, eller att det är fråga om en garanti från tillverkaren av fordonet. Konsumenter som betalar blir bundna i minst ett år med en årskostnad som varierar från 2199 kr till 3350 kr beroende på hur konsumenten lägger upp sin betalning.

Se frågor och svar om DinBilGaranti på Hallå konsuments webbplats

För mer information kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2023/263