Föreläggande L&L Europe

Föreläggande: 26 november 2019
Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder L&L Europe Ltd att vid marknadsföring av spelprodukter rikta erbjudanden till konsumenter som är avstängda från spel genom registrering i Spelinspektionens nationella självavstängningssystem.

Föreläggandet är förenat med ett vite på 2 000 000 kronor.

Företaget överklagade föreläggandet, men Patent- och marknadsdomstolen lämnar överklagandet utan bifall. Därmed gäller KO:s föreläggande mot företaget.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2019/904, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.