Föreläggande Dennis M AB

Föreläggande: 5 september 2022
Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder både företaget Dennis M AB och företagaren bakom att använda sig av påståendena ”viktigt meddelande” och ”nödlager” vid marknadsföring av utrustning för hemberedskap och för överlevnad i naturen.

KO ålägger företaget och företagaren att tydligt informera om att det är Dennis M AB som är avsändare av marknadsföringen.

Vart och ett av föreläggandena är förenade med ett vite på 500 000 kronor för bolaget och 250 000 kronor för personen bakom företaget. Vitet kan komma att dömas ut om förbuden inte följs.

Vill du läsa föreläggandet mejla registrator konsumentverket@konsumentverket.se och uppge diarienummer 2022/395.