Barngrind återkallas på grund av säkerhetsbrister

Nyhet: 27 juni 2023 Prenumerera
Tillverkaren Segr AB återkallar barngrinden Bozz – Soft Flexi Gate. Grindens utformning och materialval gör att barn riskerar att fastna och kvävas.
Barngrinden Bozz – Soft Flexi Gate.

Läs mer på vår sida för återkallelser. 

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.