Bättre koll på miljöargument i fondreklam – men brister finns

Nyhet: 13 september 2023 Prenumerera
Konsumentverket har granskat 15 värdepappersbolags reklam med miljöpåståenden och ser en klar förbättring sedan förra kontrollen. Men det finns fortfarande brister.
Bild på grönskande skog.

Förutom att ha kontrollerat den vanliga marknadsföringen har myndigheten också granskat bolagens samarbeten med influerare och hur de sköter sig.

Brister vid affiliatelänkar

–Till vår glädje ser vi att alla influerare som vi tittat på har reklammarkerat inläggen som sker i samarbete med värdepappersbolagen. Men tyvärr saknas ofta reklammarkering när det är inlägg med bara affiliatelänkar. Det är också marknadsföring och ska tydligt markeras som reklam, säger Anna Gunnarsson, jurist på Konsumentverket.

Affiliatelänkar innebär att influeraren får betalt per besök eller köp på värdepappersbolagets webbplats.

Klar förbättring

2020 granskade myndigheten samma område och då var det betydligt vanligare med miljöpåståenden som bröt mot marknadsföringslagen. Årets granskning är därför glädjande. Betydligt färre bolag får kritik, även om brister fortfarande förekommer. Ett exempel är att påstå att fonden är ”Sveriges mest hållbara” utan att det backas upp av fakta.

–Vi vill få bort vaga och ospecifika miljöpåståenden. Värdepappersbolagen måste förklara på vilket sätt deras fonder är hållbara, och förklaringen ska ligga i anslutning till miljöpåståendet. Man ska inte behöva leta efter den informationen, säger Anna Gunnarsson.

Viktigt lyfta fram risker

Konsumentverket har också kontrollerat hur riskinformationen presenteras. För konsumenten är det viktigt att tydligt bli upplyst om att de pengar man sparar i fonder kan minska, likväl som öka, i värde. Värdepappersbolagen generellt är bra på att visa riskinformation. Myndigheten ser dock gärna att influerarna blir tydligare. Det är viktigt att riskinformationen ges en framträdande placering. Om reklamen förs fram i ett kort filmklipp är det bra om riskinformationen även framgår av texten intill.

Bolagen i granskningen

De bolag som granskats är:
- Alpcot AB
- Avanza Bank AB
- Carnegie Investment Bank AB
- Erik Penser Bank AB
- Garantum Fondkommission Aktiebolag
- Handelsbanken
- ICA Banken AB
- Lysa AB
- Länsförsäkringar Bank Aktiebolag
- Nordnet Bank AB
- Pareto Securities AB
- SAVR AB
- Skandinaviska Enskilda Banken AB
- Swedbank AB
- Söderberg & Partners Wealth Management AB

Här kan du läsa granskningen i sin helhet (pdf).