Bottenbetyg till elbolagens prisinformation

Nyhet: 24 januari 2023 Prenumerera
Det är svårt för konsumenter att veta om de betalar rätt elpris. Det visar en granskning från Konsumentverket. Mer än 40 procent av de granskade bolagen hade olika prisuppgifter på konsumentens faktura och på sin webbplats.

Priset är en av de viktigaste faktorerna när en konsument väljer elbolag. Ett sätt för konsumenten att kontrollera elpriset på fakturan är att granska om det stämmer överens med elpriset som marknadsförs på bolagets webbplats. En granskning från Konsumentverket visar att det finns ett flertal brister i elbolagens prisinformation.

Fyra av tio gör fel

Konsumentverket har tittat på prisinformationen avseende avtal med månadsbaserat rörligt pris från 29 olika elbolag. Hela 12 av dem har olika prisuppgifter på fakturan och webbplatsen. Ibland var priset högre på fakturan, ibland lägre.

– Att bolagen ger olika prisuppgifter på webbplats och faktura är ett bottenbetyg till branschen. Det är förstås väldigt viktigt att konsumenter får korrekt prisinformation, säger Ulrika Edlund, jurist på Konsumentverket.

Konsumentverkets bedömning är att bolagens brister i prisinformationen är otillbörlig marknadsföring och förutsätter att bolagen kommer att genomföra de förändringar som krävs. En uppföljning kommer att ske för att säkerställa detta.

Många olika begrepp

Granskningen visar dessutom att bolagens terminologi gör det komplicerat för konsumenter att ta till sig information och att det kan leda till missförstånd. Under granskningen identifierades 16 olika begrepp för att beskriva elpriset på webbplats och faktura. Det är elbolaget ansvar att konsumenterna förstår begreppen som används. Otydliga begrepp kan vara vilseledande.

Ladda ner granskningen i sin helhet

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.