Dollarstore återkallar träskallra på grund av risk för kvävning

Nyhet: 10 november 2023 Prenumerera
En grå träskallra av varumärke Fresh kid återkallas på grund av risk för kvävning. Skallran kan gå sönder i smådelar som riskerar att kväva små barn om de stoppar delarna i munnen.
Skallran som återkallas.

Läs mer på vår sida för återkallelser