Domstolen förbjuder Open Infras otydliga avtal

Nyhet: 10 februari 2023 Prenumerera
Konsumentombudsmannen stämde fiberleverantören Open Infra sedan många konsumenter anmält bolaget. Nu meddelar domstolen att företagets avtalsvillkor förbjuds.

Patent- och marknadsdomstolen konstaterar att avtalet var formulerat så att konsumenterna trodde att de kostnadsfritt kunde säga upp avtalet med Open Infra om företaget inte hade levererat fiber inom två år. Men konsumenter som sa upp avtalet, efter att förgäves ha väntat på fiber, fick ändå fakturor på mellan 5 000 och 30 000 kronor.

Otydliga och oskäliga villkor, skriver domstolen i domen och förbjuder företaget att ha sådana avtalsvillkor.

Dessutom krävde bolaget att en uppsägning skulle ske skriftligen. Domstolen påpekar att det inte är tillåtet att ha särskilda krav på hur man säger upp ett avtal.

Domstolen tar hänsyn till att bolaget nu har ändrat sina avtalsvillkor och inte längre har kvar villkoren, men lägger ändå ett vite på sammanlagt 1 miljon kronor på de två förbudspunkterna i domen. Domstolen skriver att det är viktigt att skydda konsumenterna mot avtalsvillkor som inte är skäliga. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om bolaget bryter mot förbuden i framtiden.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.