Efter granskning – Whatsapp mer transparenta med användarvillkor

Nyhet: 6 mars 2023 Prenumerera
Efter påtryckningar från EU-kommissionen och Konsumentverket lovar nu Whatsapp att bli tydligare med vad du som användare går med på för att använda appen.

När Whatsapp införde nya användarvillkor var det många användare som reagerade.  Det var svårt att förstå vad som hade ändrats och vilka konsekvenser ändringarna skulle få. Det gavs inte heller något alternativ för den som inte ville acceptera ändringarna. Dessutom upplevde användarna att de pressades att godkänna ändringarna.

Därför inledde EU-kommissionen och EU:s konsumentskyddsmyndigheter, med Konsumentverket i spetsen, en granskning av Meta, bolaget bakom Whatsapp och Facebook. Det fanns frågetecken om användarvillkoren var förenliga med konsumenträtten inom EU och om de var tillräckligt tydliga för de som använder tjänsten.  Syftet med granskningen var också att få svar på hur användarnas personuppgifter delas med tredje part eller andra företag inom koncernen Meta/Facebook.

Efter överläggningar meddelar nu Meta att man kommer att följa EU-rätten på området. I fortsättningen kommer Whatsapp att:

  • Förklara för användarna vilka ändringar av användarvillkor som planeras och vad de betyder för de som använder tjänsten.
  • Göra det lika lätt att tacka nej till nya användarvillkor som att acceptera dem.
  • Göra det möjligt att avvisa notiser om uppdateringar av användarvillkor

Meta försäkrar dessutom att inga personuppgifter delas från Whatsapp med tredje part eller Facebook.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.