Ellos-dom på tvärs mot tanke bakom lag

Nyhet: 14 juli 2023 Prenumerera
Konsumentombudsmannen, KO, ville få det prövat om företag som visar delbetalning och kredit som första betalningsalternativ vid näthandel bryter mot lagen och stämde därför Ellos. Men domstolen ger nu företaget rätt.

– Det här riskerar att undergräva syftet med lagen, att skydda konsumenter mot onödiga krediter. KO kommer nu att studera domen närmare och överväga om vi ska överklaga, säger Kristofer Johannesson, biträdande KO.

År 2020 kom en lag för att skydda konsumenter från att ta krediter av slentrian eller i onödan. Då infördes bland annat en regel som innebär att om kunder som handlar på nätet kan betala på ett sätt som inte innebär kredit så ska det alternativet visas först. KO ville därför att Patent- och marknadsdomstolen prövade om utseendet på kassan hos Ellos bröt mot lagen när kredit visades som första alternativ.

Men domstolen valde att gå på Ellos linje. Domen visar att lagen inte hindrar en e-handlare att exempelvis sätta ett kreditalternativ först och förvalt så länge det inte är en betaltjänstleverantör som står bakom. Domstolen anser att regeln därmed inte är tillämplig i det här fallet.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.