Förbud mot omarkerad reklam i sociala medier för Bianca Ingrosso AB

Nyhet: 2 mars 2023 Prenumerera
I oktober 2022 inledde Konsumentverket ett nytt tillsynsärende mot Bianca Ingrosso AB för bristande reklammarkering. De aktuella inläggen gör reklam för hudvårdsprodukter under varumärket Caia Cosmetics.

Konsumentombudsmannen, KO, har nu beslutat om ett förbudsföreläggande: Bianca Ingrosso AB förbjuds att medverka till att marknadsföra Beauty Icons AB hudvårdsprodukter utan att det tydligt framgår att det är frågan om reklam.

Konsumentverket granskade under 2021 influerares reklammarkeringar i sociala medier. De brister som kom fram följdes upp och bland annat granskade myndigheten Bianca Ingrossos inlägg på Instagram för produkter från varumärket Caia Cosmetics. Bianca Ingrosso AB har ett reklamsamarbete och ett kommersiellt intresse i Beauty Icons AB som äger varumärket.

Konsumentverket ansåg att reklammarkeringarna inte var tillräckligt tydliga, men avskrev ärendet sedan Bianca Ingrosso lovat att rätta till bristerna. Det nu aktuella förbudsföreläggandet ska ses som följd av en upprepad överträdelse av marknadsföringslagen.

Förbudet är förknippat med ett vite på 750 000 kronor. Ett vite är enbart framåtsyftande och kan dömas ut om företaget skulle bryta mot förbudet.

 

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.