Hopslagning av myndigheter föreslås i regeringens budget

Nyhet: 20 september 2023 Prenumerera
Regeringen avser att ge Konsumentverket och Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ett uppdrag att föreslå hur myndigheterna kan slås samman.

Regeringen har som ambition att antalet myndigheter ska minska. I budgetpropositionen anges att regeringen vill pröva frågan om att inordna Fastighetsmäklarinspektionen i Konsumentverkets verksamhet.

Nyligen beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över mindre myndigheters uppgifter och organisering. Syftet ska vara att skapa bättre förutsättningar för styrning och effektivitet. Regeringen kommer dessutom att särskilt pröva frågan om sammanslagning mellan tio myndigheter. De får ett mer specifikt uppdrag att ta fram förslag på hur sammanslagningen kan genomföras och beskriva förslagets konsekvenser. I analysen ska särskild hänsyn tas till möjligheten till särskild kompetensförsörjning.

– Beskedet kom idag så nu behöver vi fördjupa oss i vad regeringen vill och inleda en dialog med FMI, säger Cecilia Tisell, generaldirektör på Konsumentverket. 

Både Fastighetsmäklarinspektionen och Konsumentverket har sina säten i Karlstad. Myndigheterna har cirka 30 respektive 200 medarbetare.