KO för bedrägeridrabbads talan i domstol mot bank

Nyhet: 7 december 2023 Prenumerera
I dag lämnar Konsumentombudsmannen, KO, in en stämningsansökan mot Nordea. I målet företräder KO en bankbedrägeridrabbad där syftet är att få ytterligare domstolspraxis på området än den som redan finns.

Sommaren 2022 kom en dom från Högsta domstolen som ökar drabbade konsumenters möjligheter att få pengarna tillbaka av banken efter ett bedrägeri. Men HD-domen är inte direkt vägledande för alla typer av bankbedrägerier, utan det behövs mer domstolspraxis för att hjälpa de bedrägeridrabbade konsumenterna. Därför agerar nu KO för att fler drabbade ska kunna få pengarna tillbaka av banken.

John-Erik förlorade 100 000 kronor

En av dem som drabbats är John-Erik. Han blev uppringd av en bedragare som med påhittade uppgifter påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto. Bedragaren instruerade honom att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Men numret som angavs för Swish-överföringen visade sig senare kontrolleras av bedragaren och pengarna gick förlorade.  

Drabbad får svara för hela förlusten

Eftersom han inte lämnat ut några uppgifter till bedragaren, utan lurats att själv swisha över pengarna, är HD-domen från 2022 inte direkt vägledande. Med nuvarande praxis hos bankerna och Allmänna reklamationsnämnden får konsumenten i dessa fall svara för hela förlusten själv. För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt.

Läs mer i KO har ordet

Om KO-biträde
KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet. KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.