Många klagar på förlängning av elavtal – nu agerar myndigheterna

Nyhet: 11 oktober 2023 Prenumerera
Många konsumenter klagar på att de inte fått någon påminnelse om att deras elavtal förlängs. Nu agerar myndigheterna och påminner företagen om vad lagen säger.

Både Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen har tagit emot många klagomål från konsumenter om just förlängning av elavtal. Konsumenterna upplever att de inte fått någon påminnelse om att avtalet kommer att förlängas. Konsumenter, som fått en påminnelse, klagar på att den saknar viktig information om till exempel priset. Det gör att de inte kan ta ställning till om de vill att avtalet ska förlängas eller om de vill säga upp det. Det finns också konsumenter som missat påminnelsen eftersom den såg ut som reklam.

Elavtal viktigt

 – Vilket elavtal man har kan få stor ekonomisk betydelse. Därför är det viktigt att företagen är tydliga när de kommunicerar med sina kunder och följer de bestämmelser som finns, säger Ulrika Edlund som är jurist på Konsumentverket.

Priset måste med

Senast en månad innan avtalet måste sägas upp ska konsumenten ha fått information från företaget. Där ska det framgå tydligt att avtalet kommer att förlängas om konsumenten inte säger upp det. Dessutom måste det var enkelt för mottagaren att se vilket pris som gäller. Det ska gå att utläsa det fullständiga elpriset per kilowattimme och års- eller månadsavgift. Elpriset ska anges i öre per kilowattimme. Vid ett rörligt elpris måste elpriset anges genom någon form av hänvisning till ett tidigare elpris. Avtalets bindningstid och uppsägningstid måste också finnas med.

Brev till företagen

Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen skickar nu ut brev till elhandelsföretagen samt till branschorganisationen Energiföretagen Sverige och påminner om reglerna. Myndigheterna förutsätter att företagen bättrar sig. Under nästa år kommer Konsumentverket att granska automatisk förlängning av elavtal.