Priset på mat är viktigt – men inte allt

Nyhet: 1 december 2023 Prenumerera
Det är inte bara priset som är viktigt när vi gör våra val i mataffären. Andra faktorer spelar också in. Det visar en redovisning som Konsumentverket genomfört på uppdrag av regeringen.
Personer tittar på matkvitto.

Konsumentprisindex i mars 2023 visade att priserna på livsmedel stigit med över 20 procent det senaste året. Mot den bakgrunden gav regeringen i maj Konsumentverket i uppdrag att främja konsumenters prismedvetenhet och rörlighet inom dagligvaruhandeln.

Resultatet av arbetet kring uppdraget visar att en stor andel av Sveriges konsumenter anser sig vara prismedvetna. Drygt två tredjedelar av konsumenterna har dock en önskan om att bli ännu mer prismedvetna. Samtidigt är det endast en av fem som nyttjar någon typ av tjänst för att jämföra priser mellan olika matbutiker.

Flera faktorer spelar roll

Priset ses ofta som den viktigaste faktorn vid inköp av livsmedel. Men andra aspekter spelar också roll för konsumenten. Till exempel avstånd till butik, sortiment och vana. En högre prismedvetenhet innebär alltså inte nödvändigtvis att konsumenter väljer butiker eller varor med lägre priser.

För en konsument med låg inkomst kan det ibland också vara svårt att aktivt välja det billigaste alternativet. Avståndet till butiken kan vara långt och konsumenten kanske saknar ett fordon för att ta sig dit.

Kan slå mot små butiker

Ett starkt fokus på låga priser kan också skapa oönskade effekter. Det kan till exempel leda konsumenter bort från butiker som satsar på hållbarhet och kvalitet. Små butiker i serviceglesa områden kan också få problem då de inte har samma möjlighet som större butiker att hålla ned sina priser.

Redovisningen av uppdraget har nu lämnats över till regeringen den 1 december.

Klicka här för att ta del av rapporten (pdf).