Rullskallra i trä återkallas – risk för kvävning

Nyhet: 5 oktober 2023 Prenumerera
En rullskallra i trä återkallas av butikskedjan Lekia AB. Det finns risk för att kulan i skallran kan lossna. I värsta fall kan det leda till kvävning hos små barn.
Rullskallra i trä återkallas.

Kulan som sitter i rullskallran är liten och ryms i en så kallad smådelscylinder som visar om ett objekt utgör kvävningsrisk för små barn. Med visst våld kan kulan lossna från skallran och det finns alltså risk för att en olycka kan inträffa. 

Leksaken har återkallats och ska sluta användas omgående.

Mer information om återkallelsen finns på Konsumentverkets sida för återkallelser.