Skuldsatta och unga särskilt utsatta för datadriven marknadsföring

Nyhet: 15 september 2023 Prenumerera
Konsumenter känner sig maktlösa i insamlandet av personuppgifter till marknadsföring. Särskilt utsatta är sårbara grupper som skuldsatta, barn och unga. Det visar en kunskapsöversikt av forskningsläget som tagits fram på beställning av Konsumentverket.

Användandet av digitala tjänster och plattformar är en stor del av människors vardag. Vi umgås där, vi konsumerar där och vi söker information där. Men där samlas också in enorma mängder data om våra liv, vad vi gillar och hur vi beter oss. Det är data som säljs vidare och används till datadriven och individuellt riktad marknadsföring.

Kunskapsöversikten konstaterar att detta leder till en rad problem och negativa konsekvenser för konsumenter som upplever en ökad oro och känsla av maktlöshet. Konsumenter får svårare att förstå, välja och hantera de digitala tjänsterna. Det leder till en ökad konsumentsårbarhet där vissa grupper, som skuldsatta samt barn och unga, är särskilt utsatta.

Värre för skuldsatta

Situationen för redan skuldsatta personer är svår och kunskapsöversikten visar att det blir värre genom det digitala och den datadrivna marknadsföringen. Den här gruppen konsumenter får regelbundet särskilt riktade och personliga erbjudanden som ofta anspelar på känslan av att nya lån kommer att förbättra och förenkla situationen för dem. Det kan leda till att konsumenter lägger skulder på lager vilket ökar sårbarheten och förvärrar den ekonomiska, men även den sociala, situationen.

Svårare för unga

I rapporten konstateras att barn och unga tar till sig budskap och upplevelser som bygger på datadriven marknadsföring fundamentalt annorlunda än vuxna.
Barn och unga agerar ofta mer känslomässigt och har generellt ett högt förtroende till den digitala miljön vilket gör att de är mindre kritiska till insamlandet av deras personliga data. De har också svårt att särskilja riktade erbjudanden samtidigt som de ser den digitala miljön som deras privata sfär där de avvisar hjälp från föräldrar och skolan. Det gör dem särskilt sårbara för den datadrivna marknadsföringens påverkan.

Det finns också olika former av digitala marknadsföringstekniker som framför allt barn är särskilt utsatta för. En återkommande form är via påverkan från influerare och särskilt de som riktar sig mot barn. Studier visar att barn tenderar att härma influerares sätt att konsumera. Det personliga tilltalet spelar stor roll och gör att barn och unga är ännu mer påverkansbara om de upplever att de har mycket gemensamt med influeraren.

Ladda ner hela rapporten

På Konsumentverkets uppdrag har två forskare gjort en kunskapsöversikt inom området. Forskarna, Anna Fyrberg Yngfalk och Carl Yngfalk, i vanliga fall verksamma vid Karlstads universitet, har tittat på tre fokusområden som är extra intressanta ur ett konsumentperspektiv:
• Konsumenters hantering av datainsamling.
• Implikationer för särskilt sårbara konsumenter.
• Individanpassad prissättning.

Rapporten kan laddas ner från Konsumentverkets publikationsshop