Skuldsverige – tre lösningsförslag

Nyhet: 30 juni 2023 Prenumerera
Vad kan myndigheter och regering göra för att färre ska fastna i skuldfällan? Lyssna på Konsumentverket, Kronofogden och Finansinspektionen som ger förslag på åtgärder. Seminariet ingick i Almedalsveckan.

Cecilia Tisell, Konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket talade tillsammans med Fredrik Rosengren, Rikskronofogde på Kronofogden, och Henrik Braconier, chefsekonom på Finansinspektionen. Seminariet inleddes med fakta som presenterades av Davor Vuleta, analytiker på Kronofogden.

Seminariets titel pekar på problemområdet: att svenskarna är ett av Europas mest skuldsatta folk, och i takt med stigande räntor och högre levnadsomkostnader i övrigt får fler problem med ekonomin. Skulderna hos Kronofogden ökar. Läget är bekymmersamt, poängterade alla tre.

Skärpt kreditupplysning, ett gemensamt skuldregister och en förändrad avräkningsordning på skulder hos Kronofogden. Där är de tre förslag som myndigheterna för fram som viktiga åtgärder. Samtidigt poängterade de att överskuldsättning är ett mångfacetterat problem som kräver många olika slags åtgärder och förändringar.

På måndag den 3 juli presenteras Överskuldsättningsutredningen. Det återstår att se vilka förslag utredningen kommer att lyfta fram.

Här kan du se hela seminariet