Snorkelmasken Scuba Gear återkallas på grund av allvarlig säkerhetsbrist

Nyhet: 22 februari 2023 Prenumerera
Jollyroom AB återkallar snorkelmasken Scuba Gear eftersom den inte genomgått någon undersökning avseende förmåga att ventilera ut koldioxid. Bristande ventilation hos en snorkelmask kan medföra symptom som yrsel och medvetslöshet med kvävning eller drunkningsrisk som följd.

Fem snorkelmasker i olika färger.

Snorkelmasken Scuba Gear som berörs har följande artikelnummer: 786855, 786856, 786857, 786858, 786859, 786860, 854307, 854308, 854309 och 854310.

Snorkelmasken har inte genomgått relevanta undersökningar innan den CE-märkts och det är därmed okänt om produkten förmår ventilera ut koldioxid på tillräckligt sätt vid användning. Har du produkten uppmanas du att sluta använda den och returnera den.

I Jollyrooms återkallelse finns kontaktuppgifter och där kan du läsa mer om hur du ska gå tillväga med produkten.

Mer information finns på Jollyrooms webbplats

Har du frågor kan du kontakta företaget via mail kundservice@jollyroom.se

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.