Vattensprinkler för studsmatta återkallas

Nyhet: 16 mars 2023 Prenumerera
Rost of Sweden återkallar vattensprinkler Trampoline Waterfun. Trampoline Waterfun monteras på studsmattan och gör den blöt, vilket ökar risken för frakturer och ledskador när man använder studsmattan.

Produkten strider mot krav i säkerhetsstandarden för studsmattor som säger att studsmattor inte ska användas när de är blöta. Konsumenter som köpt Trampoline Waterfun riskerar att skadas på grund av halkrisk. Använd därför inte produkten utan lämna tillbaka den till återförsäljaren.

Mer information om återkallelsen och bilder på den hittar du på vår återkallelsesida

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.