Vilseledande webbdesign hos många europeiska nätbutiker

Nyhet: 30 januari 2023 Prenumerera
148 nätbutiker av 399 använder sig av webbdesign som riskerar att vilseleda konsumenter. Det visar en EU-samordnad granskning.

Konsumentverket har tillsammans med övriga konsumentmyndigheter i EU:s medlemsstater deltagit i en omfattande granskning av nästan 400 nätbutiker. Syftet med granskningen var att undersöka hur utbrett problemet med så kallade dark patterns är. Dark patterns är användargränssnitt, till exempel webbplatser och applikationer, som medvetet utformats för att vilseleda eller manipulera konsumenter för att fatta köpbeslut de annars inte skulle ha tagit och som främst gynnar säljaren.

Granskningen tog sikte på tre typer av den här sortens metoder: Fejkade nedräkningar av erbjudanden för att stressa konsumenter att slå till, användargränssnitt som skapats för att styra konsumenter till att köpa en viss vara och dold information.

Granskningen visade att:

  • 42 nätbutiker använde fejkade nedräkningar av erbjudanden
  • 54 nätbutiker styrde på olika sätt konsumenter för att välja dyrare produkter eller prenumerationer
  • 70 nätbutiker dolde viktig information eller gjorde den svår att hitta.

På de webbplatser och applikationer som granskades på den svenska marknaden identifierades inga fejkade nedräkningar av erbjudanden, och endast ett fåtal fall av dold information och design för att styra konsumenten till ett annat val. Nu är det upp till konsumentmyndigheter i respektive medlemsland att avgöra om det ska inledas tillsynsärenden för butikerna med brister.

Granskningen i sin helhet på engelska

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.