Flera företag återkallar stolar

Nyhet: 22 april 2024 Prenumerera
Tre stolar återkallas från konsumenter eftersom det finns risk för att stolarna tippar bakåt och man kan då skada sig på exempelvis huvud, nacke och armar. Konsumenter som köpt någon av stolarna uppmanas att genast sluta använda dem och följa företagens instruktioner för återkallelsen.
Samtliga stolar som återkallas.

Läs mer om återkallelserna:

Tenzo AB återkallar stolen Lolly

Home Furnishing AB återkallar stolen Arla

Rowico AB återkallar stolen Lotta