Konsumentverket kritiserar användningen av recensioner

Nyhet: 5 december 2023 Prenumerera
Litar du på recensioner av företag och deras produkter? En granskning som Konsumentverket gjort av försäkringar visar att nästan inga företag redovisar hur recensionerna samlats in.

EU tycker att användningen av recensioner måste bli ärligare och mer transparent och kom därför med ett nytt direktiv 2019. Som en följd av det ändrades marknadsföringslagen i Sverige och sedan hösten 2022 måste företagen ange hur de samlar in recensioner.

Äkta eller inte

Syftet med lagändringen är att sätta press på företagen att öppet redovisa hur de samlat in recensioner och om det är konsumenter som verkligen köpt produkter som också lämnar recensionerna. Företagen måste öppet berätta om de inte har ett system för att kontrollera äktheten hos recensionerna. Om företagen har ett system för att kontrollera att recensioner är äkta ska de också lämna information om hur kontrollerna utförs.

Betygen påverkar våra val

–Vi påverkas mycket av vad andra tycker. Om en försäkring fått fem stjärnor är det sannolikt att vi väljer den framför en som fått sämre betyg eller inte fått något omdöme alls, säger Martin Olsson, jurist på Konsumentverket.

Ingen gör rätt

Lagen gäller alla produkter och företag, men Konsumentverkets granskning nu rör enbart området försäkringar. Det är försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och jämförelsesidor som ingår i granskningen. 20 företags webbplatser har granskats och ingen av dem uppfyller lagens krav på transparens när det gäller recensioner.

–Vår granskning visar att det finns stora brister i reklamen. De flesta av företagen lämnar inte någon information alls om hur recensionerna hämtas in och några av företagen lämnar information som inte är tillräckligt tydlig, säger Johanna Persson, jurist på Konsumentverket.

Granskningen följs upp

Företagen som ingått i granskningen får nu information om resultaten
och Konsumentverket utgår från att de kommer att rätta till bristerna frivilligt. Myndigheten inleder nu tillsynsärenden där berörda företag kommer att få ta del av vad bristerna i deras fall består i.

Kontakt för medierna: Martin Olsson eller Johanna Persson, jurister på Konsumentverket, via presstjänsten tfn 054-194020 eller presstjanst@konsumentverket.se

Klicka här för att läsa granskningen (PDF).