Miljonvite för Zytomierskas företag

Nyhet: 24 oktober 2023 Prenumerera
Influeraren Katrin Zytomierska och hennes företag Clean Eating AB ska betala sammanlagt 1,25 miljoner kronor till staten efter att ha brutit mot domstolsförbudet gällande bristande reklammarkering av inlägg i sociala medier.

Det är ett känt problem att influerare ibland inte reklammarkerar sina inlägg som innehåller marknadsföring, och ibland inte tillräckligt tydligt. Därför är dagens dom från Patent- och marknadsdomstolen av stor betydelse. 

– Det är bra att domstolen är så tydlig. Det bryter mot lagen att göra reklam i sociala medier utan att det framgår för följarna att det är reklam. Det här är inget som man kan ta lättvindigt på. Influerare har ett ansvar att följa lagen, säger Pär Magnusson som är processråd vid KO.

Hoppas på betydelse för branschen

– KO hoppas att domen ska få betydelse för hela branschen. Vi vill se att fler influerare verkligen tar sitt ansvar och tydligt visar när man gör reklam. Problemet, som domstolen också understryker, är att influerarna utformar reklamen på ett personligt sätt så att den lätt smälter in bland övriga inlägg som inte är kommersiella. För att följarna ska ha en möjlighet att förstå att det är reklam måste det ställas mycket höga krav på reklammarkeringen, säger Pär Magnusson.

Bakgrunden till dagens dom är att influeraren Katrin Zytomierska och företaget Clean Eating publicerat inlägg med reklam för företagets produkter, utan att dessa var reklammarkerade. I en dom 2020 förbjöd domstolen inlägg som saknade tydlig reklammarkering. Domen riktades både mot Katrin Zytomierska och företaget Clean Eating och förknippades med ett vite på 250 000 kronor respektive 1 miljon kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan dömas ut om man bryter mot förbudet.

Domstolen går på KO:s linje

2022 uppmärksammade Konsumentombudsmannen att influeraren och hennes företag återigen lagt upp inlägg som saknade reklammarkering. KO vände sig då till domstolen och begärde att vitet skulle dömas ut.

Dagens dom går helt på KO:s linje.

Influeraren hänvisade till att hon använt Instagrams verktyg för reklammarkering och att det inte fungerat. Domstolen poängterar att inläggen saknat reklammarkering vid minst två tillfällen med en månads mellanrum och att det är influerarens och företags ansvar att se till att reklammarkeringen finns på plats. Domstolen påpekar också att det finns andra sätt att reklammarkera ett inlägg än att bara förlita sig på plattformarnas verktyg.  

Kontakt för medierna: Processråd Pär Magnusson via Konsumentverkets presstjänst 054-19 40 20.