Oklara villkor i låneskydd

Nyhet: 21 juni 2023 Prenumerera
Konsumentverket har granskat tio långivare som erbjuder en försäkring kopplad till lånet. Granskningen visar att det kan vara snårigt för konsumenten att förstå vad försäkringen omfattar.

Om du tar ett lån erbjuds du ofta en försäkring kopplad till lånet. Produkten kallas betalskyddsförsäkring, låneskydd eller liknande namn och hör till vanliga blancolån eller konsumentkrediter. Tanken är att du ska kunna få hjälp att betala på lånet om du blir sjuk och inte kan jobba eller blir arbetslös.

Kollar inte så noga

–Försäkringar generellt upplevs ofta som en ganska krånglig och tråkig produkt av konsumenterna. Det gör att färre tar sig tid att verkligen sätta sig in i vad försäkringen gäller för – och vad den inte täcker, säger Joel Westerlund, jurist på Konsumentverket.

Det innebär att konsumenter riskerar obehagliga överraskningar om det visar sig att försäkringen innehåller undantag och det inte blir någon ekonomisk hjälp med lånet, trots att man har betalat för försäkringen.

Missförstånd vid telefonsälj

Konsumentverket fann andra brister både vid försäljningen, som ofta sker via telefonförsäljning, och i villkoren. Att hasta igenom villkoren kan leda till missförstånd hos den som blir uppringd.

Marknadsföringen av försäkringen innehåller också ibland svepande formuleringar som lovar ett bättre skydd än vad försäkringen ger.
Granskningen visar även på stora skillnader i pris, vilka anställningar som godkänns. karenstid och hur omfattande arbetslösheten måste vara för att man ska kunna få någon ersättning från försäkringen.

Bra försök förklara

Myndigheten konstaterar att det är svårt att ta fram en enkel och kortfattad information om något som är komplext och innehåller många undantag och begränsningar. Flera företag försöker ändå göra det lättare genom att bland annat förklara svåra ord och begrepp och ge konsumenterna faktablad för försäkringen.

Fortsatt granskning

I de fall Konsumentverket uppmärksammat brister som strider mot lagen kontaktas företagen och tillsynsärenden inleds. Myndighetens förhoppning är att företagen självmant rättar till de brister som den inledande granskningen pekat på.


Pressinformation: kontakta Joel Westerlund, jurist, Konsumentverket, via presstjänsten tfn 054-194020

Här kan du läsa hela granskningen (pdf)

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.