Samverka lokalt om skuldproblem

I metodstödet ”Hur mår din ekonomi?” har vi samlat några olika verktyg som ska underlätta för olika aktörers lokala samverkan mot överskuldsättning. Syftet med metodstödet är att få många olika yrkesgrupper att ställa frågor till individer kring privatekonomi och skuldproblematik. Metodstödet riktar sig till budget- och skuldrådgivare, konsumentvägledare och andra aktörer som kommer i kontakt med människor som har ekonomiska problem.

Handledning för att samverka och ge stöd till personer som riskerar problem med skulder

PDF 872 KB. Öppnas i nytt fönster

Handledningen innehåller en sammanställning av de olika verktygen. Här finns även en lista över framgångsfaktorer för den lokala samverkan, förslag på tänkbara aktörer i ett lokalt nätverk samt konkreta tips för hur man enkelt kan komma igång med sin samverkan.

I metodstödet ingår bland annat en film. I filmen följer vi tre personer med skuldproblem. Filmen bygger på verkliga berättelser och finns i två versioner. En version som riktar sig till samverkansaktörer och en version riktad till enskilda. 

Stöd för samverkan:

Filmen "Hur mår din ekonomi? - samverkansaktörer

Filmen är tänkt som ett stöd för att skapa förståelse för vikten av att nå ut med stöd till personer som riskerar skuldproblem.

Broschyren "Hur ska det gå för Peter?" och vinsten av att samverka

PDF 605 KB. Öppnas i nytt fönster

I broschyren finns argument för lokala aktörer att se vinsten av att samverka mot överskuldsättning.

Dialogduk "Hur mår din ekonomi?"

PDF 217 KB. Öppnas i nytt fönster

Dialogduken är ett hjälpmedel för lokal samverkan. Den kan användas av lokala aktörer och möjliggör ett strukturerat samtal för att nå ut med stöd till personer som riskerar problem med skulder.

 

Senast granskad 24 juni 2021