Samverka kring skuldproblem

Möter du personer med ekonomisk stress och oro? För att fånga upp personer som kan behöva din hjälp är det viktigt att våga prata om privatekonomi. Konsumentverket erbjuder dig stöd i form av information, utbildning och verktyg.

Omkring 400 000 personer har skulder hos Kronofogden med ett totalt skuldbelopp på 101 miljarder svenska kronor. Att ha skulder kan vara förödande och drabbar både plånbok och hälsan, med stort lidande och höga kostnader för samhället som följd. Genom att fler aktörer i samhället har kunskap och är beredda att ställa frågor om den ekonomiska situationen kan personer som riskerar problem med skulder fångas upp och få stöd. 

Samtala om skuldproblem

Alla kan drabbas av ekonomiska problem. Många känner skam över sin ekonomiska situation och försöker ofta dölja problemen. Ett viktigt budskap till människor som hamnat i en långvarig skuldsättning är att det finns hjälp att få och att de inte är ensamma. Genom att prata om skuldproblem med personer du träffar kan du hjälpa dem att komma vidare. Så här kan du inleda ett samtal om skuldproblem:

 • Hur skulle du beskriva att din ekonomi mår idag?
 • Känner du stress och oro för att pengarna inte ska räcka till dina utgifter?
 • Har du någon att prata med när det gäller din ekonomiska situation? Vem kan stötta dig på bästa sätt?

Fler användbara formuleringar för att inleda ett samtal om privatekonomi finns lättillgängligt som ett bokmärke.

Bokmärket Hur mår din ekonomi?

I foldern "Hur mår din ekonomi?" finns även en mall som kan hjälpa den du möter att uppskatta sin egen ekonomiska situation. I foldern finns också några bra tips till den som har problem med sin ekonomi.

Folder Hur mår din ekonomi? (finns på flera språk)

Några tips du kan ge:

 • Betala hyra, el och mat först. Om pengarna inte räcker till måste det viktigaste prioriteras.

 • Försök minska dina utgifter. En budget med inkomster och utgifter skapar överblick.

 • Ta kontakt med den du är skyldig pengar. Kanske kan du stoppa räntekostnader och extraavgifter.

 • Ta hjälp! Alla kommuner erbjuder kostnadsfri budget- och skuldrådgivning.

Verktyg för att få koll på ekonomin

Här finns några budgetverktyg som du kan tipsa om eller använda tillsammans med de du möter.

Stöd att hänvisa vidare till

I samhället finns aktörer som ger lokalt, kostnadsfritt och personligt stöd som du kan hänvisa till. Konsumentverket ger också vägledning till konsumenter.

 • Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivare finns i alla kommuner. De ger stöd till personer som har problem med sin ekonomi.

Sök kommunal budget- och skuldrådgivning på hallåkonsument.se

 • Konsumentvägledning

Konsumentvägledning finns i många kommuner, men inte i alla. De ger information och stöd till konsumenter.

Sök kommunal konsumentvägledning på hallåkonsument.se

 • Konsumentverkets vägledning på hallåkonsument.se

Konsumentverket ger tips till konsumenter inför ett köp och hjälper konsumenter att göra rätt om något har gått fel. Felaktiga köp, tvister med företag, bedrägerier och felaktiga fakturor kan medföra ekonomiska problem som i sin tur kan leda till skulder. Det är därför viktigt att känna till sina rättigheter som konsument. På hallåkonsument.se finns även en hel del information som rör konsumenters privatekonomi och tips för att främja en mer miljömässigt hållbar konsumtion. Att laga saker, köpa begagnat, låna eller hyra istället för att köpa nytt ger vinst för både miljön och plånboken.

Vägledning till konsumenter via hallåkonsument.se 

Konsumentinformation om privatekonomi på hallåkonsument.se

 • Kort film - tips om viktiga konsumentfrågor  (svenska, engelska och arabiska)

Filmen tar upp vanliga frågor och fallgropar som kan få stora ekonomiska konsekvenser, till exempel lånekostnader och bedrägerier med bank-ID över telefon.

Film: tips om viktiga konsumentfrågor på hallåkonsument.se

Fördjupad kunskap om privatekonomi

För dig som vill fördjupa dina kunskaper om ekonomisk utsatthet och dess konsekvenser finns flera webbinarier och en e-kurs riktade till specifika yrkesroller.

Webbinarier på konsumentverket.se

E-kurs för diakoner: Ge stöd till personer med ekonomiska problem

Nyhetsbrev om privatekonomi och konsumenträtt

Ta del av Konsumentverkets nyhetsbrev om privatekonomi och konsumenträtt.

Prenumerera på Prata pengar - nyhetsbrev om privatekonomi och konsumenträtt

Konsumentverkets stöd till samhällsaktörer 

Konsumentverket har i uppdrag att stötta samhällsaktörer som möter konsumenter. Till exempel personer som behöver få ordning på sin ekonomi eller som har fått problem i samband med köp. 

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 14 februari 2024