Samverka kring skuldproblem

Möter du personer med ekonomisk stress och oro? För att fånga upp personer som kan behöva din hjälp är det viktigt att våga prata om privatekonomi. Konsumentverket erbjuder dig stöd i form av information, utbildning och verktyg.

Omkring 400 000 personer har skulder hos Kronofogden med ett totalt skuldbelopp på 101 miljarder svenska kronor. Att ha skulder kan vara förödande och drabbar både plånbok och hälsan, med stort lidande och höga kostnader för samhället som följd. Genom att fler aktörer i samhället har kunskap och är beredda att ställa frågor om den ekonomiska situationen kan personer som riskerar problem med skulder fångas upp och få stöd. 

Samtala om skuldproblem

Alla kan drabbas av ekonomiska problem. Många känner skam över sin ekonomiska situation och försöker ofta dölja problemen. Ett viktigt budskap till människor som hamnat i en långvarig skuldsättning är att det finns hjälp att få och att de inte är ensamma. Genom att prata om skuldproblem med personer du träffar kan du hjälpa dem att komma vidare. Så här kan du inleda ett samtal om skuldproblem:

 • Hur skulle du beskriva att din ekonomi mår idag?
 • Vilka idéer har du för att din ekonomi ska må bättre?
 • Vem/vilka kan stötta dig på bästa sätt?

Fler användbara formuleringar för att inleda ett samtal om privatekonomi finns lättillgängligt som ett bokmärke.

Bokmärket Hur mår din ekonomi?

I foldern "Hur mår din ekonomi?" finns även en mall som kan hjälpa den du möter att uppskatta sin egen ekonomiska situation. I foldern finns också några bra tips till den som har problem med sin ekonomi.

Folder Hur mår din ekonomi? (finns på flera språk)

Verktyg för att få koll på ekonomin

Här finns några budgetverktyg som du kan tipsa om eller använda tillsammans med de du möter.

 • Budgethäftet 
  Ett enkelt häfte som är ett stöd för att planera ekonomin.
 • Budgetkalkylen
  En digital tjänst som hjälper till att få koll på inkomster och utgifter.

 • Koll på pengarna 
  Ett magasin om ekonomin i olika faser i livet. Finns på flera språk och på lättläst svenska.

Stöd att hänvisa vidare till

I samhället finns aktörer som ger lokalt, kostnadsfritt och personligt stöd som du kan hänvisa till. Konsumentverket ger också vägledning till konsumenter.

 • Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivare finns i alla kommuner. De ger stöd till personer som har problem med sin ekonomi.

Mer om vad en budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till med

Sök kommunal budget- och skuldrådgivning på hallåkonsument.se

 • Konsumentvägledning

Konsumentvägledning finns i många kommuner, men inte i alla. De ger information och stöd till konsumenter.

Mer om vad en konsumentvägledare kan hjälpa till med

Sök kommunal konsumentvägledning på hallåkonsument.se

 • Konsumentverkets upplysningstjänst hallåkonsument.se

Konsumentverket ger tips till konsumenter inför ett köp och hjälper konsumenter att göra rätt om något har gått fel. Felaktiga köp, tvister med företag, bedrägerier och felaktiga fakturor kan medföra ekonomiska problem som i sin tur kan leda till skulder. Det är därför viktigt att känna till sina rättigheter som konsument. På hallåkonsument.se hittar du även information för en mer miljömässigt hållbar konsumtion. Att laga saker, köpa begagnat, låna eller hyra istället för att köpa nytt ger vinst för både miljön och plånboken.

Vägledning till konsumenter via hallåkonsument.se 

Fördjupad kunskap om privatekonomi

För dig som vill fördjupa dina kunskaper om ekonomisk utsatthet och dess konsekvenser finns flera webbinarier och e-kurser riktade till specifika yrkesroller.

Nyhetsbrev om privatekonomi och konsumenträtt

Ta del av Konsumentverkets nyhetsbrev om privatekonomi och konsumenträtt.

Prenumerera på Prata pengar - nyhetsbrev om privatekonomi och konsumenträtt

Konsumentverkets stöd till samhällsaktörer 

Konsumentverket har i uppdrag att stötta samhällsaktörer som möter konsumenter. Till exempel personer som behöver få ordning på sin ekonomi eller som har fått problem i samband med köp. 

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 9 juni 2023