Material för att motverka skuldproblem

Träffar du personer som du kan misstänka har problem med sin ekonomi? Då kan du göra skillnad genom att våga fråga och prata om privatekonomi. Konsumentverket och andra myndigheter erbjuder kunskapshöjande material som kan hjälpa dig att stödja andra.

Alla kan drabbas av ekonomiska problem. Ett viktigt budskap till människor som hamnat i en långvarig skuldsättning är att det finns hjälp att få och att de inte är ensamma. Genom att prata om privatekonomi med personer du träffar kan du hjälpa dem att komma vidare i sin svåra situation. Så här kan du inleda ett samtal om privatekonomi:

  • Hur skulle du beskriva att din ekonomi mår idag?
  • Vilka idéer har du för att din ekonomi ska må bättre?
  • Vem/vilka kan stötta dig på bästa sätt?

Information om hur människor hamnar i överskuldsättning och vilka konsekvenser det kan få, hittar du i artikeln Orsaker till överskuldsättning.

Metodstöd för privatekonomiska frågor

Konsumentverket och andra myndigheter har tagit fram flera olika material som kan användas som stöd i arbetet för att våga prata om privatekonomiska frågor. 

Hur ska det gå för Peter?

Broschyren ger en bild av överskuldsättningens orsaker och konsekvenser, samt betonar vikten av att samverka lokalt i syfte att förebygga överskuldsättning. I broschyren får vi följa 40-årige småbarnspappan Peters resa, från fullt fungerande familjefar via skilsmässa och allt högre skuldsättning till självmordsförsök och slutligen skuldsanering. 
Läs mer om och ladda ner Hur ska det gå för Peter?

Hur mår din ekonomi?

Kan användas som stöd för dig som vill prata med någon om dennes privatekonomi och eventuell skuldsättning. Här ges möjlighet att skatta sig själv, och svaren ger en fingervisning om hur personens ekonomi egentligen mår.
Läs mer om och ladda ner Hur mår din ekonomi?

Bokmärke med lösningsfokus

Ett bokmärke med användbara formuleringar för att kunna inleda ett samtal om privatekonomi. Frågorna bygger på ett lösningsfokus där individen får stöd att hitta vägar framåt för att förbättra sin situation. 
Läs mer om och ladda ner Bokningsmärke med lösningsfokus

Handledning för lokal samverkan

Information om metodstödet för att bygga ett lokalt nätverk mot överskuldsättning. Handledningen pekar på ett antal viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat nätverksbygge samt ger exempel på samverkanspartners.

Handledning för för lokal samverkan

Trygga din ekonomi – en snabbkurs i privatekonomi

En utbildning för dig som möter personer i ditt arbete som du sprider kunskaperna vidare till eller för dig som vill lära dig mer om privatekonomins olika delar. Digital e-utbildning om privatekonom som ger baskunskaper inom områdena: Budget, betala & försäkra, Spara & låna, Pension och Familjejuridik. Utbildningen är framtagen av Finansinspektionen tillsammans med föreläsare från Gilla Din Ekonomis nätverk.
På gilladinekonomi.se kan du läsa mer om Trygga din ekonomi - en snabbkurs i privatekonomi

Dela din kunskap

En e-utbildning som hjälper dig hjälpa människor som riskerar att få eller redan har ekonomiska problem. Utbildningen är framtagen av Kronofogden.
Läs mer om Dela din kunskap hos Kronofogden

Fem tips om ekonomin förändras

Lista med tips från Kronofogen om hur man kan agera när ekonomin förändras.
På Kronofogdens webbplats hittar du Fem tips om ekonomin förändras

Om skulder

Hos Hallå konsument finns information om skulder, vad som händer om du inte kan betala räkningar och vilken hjälp som finns att få.
På hallå konsument.se kan du läsa mer om skulder, svårigheter att betala och hjälp vidare

Budget- och skuldrådgivning

Alla kommuner har budget- och skuldrådgivning. Till dem kan du hänvisa personer som behöver hjälp och stöd kring sin ekonomi.
På hallå konsument.se kan du söka fram budget och skuldrådgivare i aktuell kommun.


Mer information om budget- och skuldrådgivning finns i broschyren Går din ekonomi inte ihop? 
Läs mer om och ladda ner Går din ekonomi inte ihop?

Senast granskad 2 juli 2021