Skicka faktura till Konsumentverket

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny standard (PEPPOL BIS BILLING).

Konsumentverket använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Konsumentverket accepterar inte fakturor i PDF-format som skickas via e-post.

Alla kan skicka e-faktura

Det går att skicka elektroniska fakturor till Konsumentverket på fyra olika sätt:

1. Leverantörsportal

Saknar ni teknisk lösning för att skicka e-fakturor kan ni i stället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att själva manuellt registrera er faktura. Denna lösningen passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta oss på ekonomi@konsumentverket.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

2. PEPPOL-nätverket

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Uppgifter ni behöver för att kunna skicka Svefaktura till oss via PEPPOL-nätverket.

Adress i PEPPOL: 0007: 2021002064
GLN: 7340093204798

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om Peppol och hur ni skaffar ett eget Peppol-ID
finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats.

3. Svefaktura med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter du behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportfil BAS, s.k. ebMS-länk.

  • E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
  • Vår Partsidentitet: 2021002064 (vårt organisationsnummer)
  • Transportmetod: Protokoll – SFTI Transportprofil BAS
  • Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1136

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats

Köper du tjänster från en VAN-operatör idag så tar du kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att din kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI’s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

4. Svefaktura via vissa operatörer

Om du i dag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan du låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske Bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Du kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter. Uppge då vår partsidentitet och tekniska mottagningsadress (se punkt 3).

Skicka pappersfaktura

Konsumentverket ser helst att du skickar fakturan i elektroniskt format. Om du har ett avtal som tecknats före 1:a april 2019 med oss och som inte ställer krav på e-faktura så kan pappersfakturor även fortsättningsvis användas. Vår faktureringsadress är:

Konsumentverket
FE 64
838 73 FRÖSÖN

Betalningsvillkor

Fakturor som skickas till Konsumentverket ska ha 30 dagars betalningsvillkor.

Fakturor ska vara märkta med fakturareferens.

Kontaktuppgifter

Har du frågor är du välkommen att kontakta Konsumentverkets ekonomifunktion via mailadress ekonomi@konsumentverket.se

 

Senast granskad 29 mars 2019