Skicka faktura till Konsumentverket

Som leverantör kan du skicka e-fakturor eller pappersfakturor till Konsumentverket. Vi ser helst att du skickar e-fakturor. Konsumentverket accepterar inte fakturor i PDF-format som skickas via e-post.

Fakturera Konsumentverket via e-faktura

Via PEPPOL-nätverket

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Adress i PEPPOL: 0007: 2021002064

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL finns på ESVs webbplats

Som Svefaktura med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter du behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportfil BAS, s.k. ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 2021002064 (Konsumentverkets organisationsnummer utan bindestreck)

Transportmetod: Protokoll – SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress för Konsumentverket: https://www.proceedo.net/ebms/in/1136

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats

Köper du tjänster från en VAN-operatör idag så tar du kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att din kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI’s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Som Svefaktura via vissa operatörer

Om du i dag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan du låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske Bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Du kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Via Integration

Om du som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från ditt företag till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (fler än 100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan ditt företag och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan.

Via VISMA PROCEEDO’s leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för dig kan du istället kostnadsfritt ansluta dig till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt.

Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan så skickar vi dig en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Fakturera Konsumentverket via pappersfaktura

Fakturaadress för pappersfaktura:

Konsumentverket
FE 64
838 73 FRÖSÖN

Betalningsvillkor

Fakturor som skickas till Konsumentverket ska ha 30 dagars betalningsvillkor.

Fakturor ska vara märkta med fakturareferens.

Leveransadresser

Adress för leverans av paket

Tage Erlandergatan 8F
652 20 Karlstad

Adress för leverans av pall

Tage Erlandergatan 8A
652 20 Karlstad

Kontaktuppgifter

Har du frågor är du välkommen att kontakta Konsumentverkets ekonomifunktion som du når via vår växel på telefon 0771-42 33 00.

Senast granskad 16 juni 2017