Förebygga skuldproblem

Hur mår din ekonomi? Det är en fråga vi alla kan behöva ställa när vi möter personer i vårt yrke och på vår fritid. Många har problem att få ekonomin att gå ihop vilket kan leda till skuldproblem. Skuldproblem drabbar inte enbart den enskilde och dess närstående negativt utan innebär också en stor samhällskostnad.

Här kan du lära dig hur du kan hjälpa personer som har eller riskerar att få skuldproblem. Du får också tips om vilka aktörer som finns och som ger kostnadsfri hjälp i olika frågor.