För dig som möter konsumenter

Konsumentverket erbjuder stöd till dig som möter personer som har eller riskerar att få problem med skulder, eller som har fått problem i samband med ett köp. Felaktiga köp, tvister med företag och felaktiga fakturor kan medföra ekonomiska problem som i sin tur kan leda till skulder.