För dig som möter konsumenter

Konsumentverket erbjuder metodstöd till dig som möter personer i särskilt behov av stöd i samband med konsumentköp och med att hantera privatekonomiska problem. Vi ger även tips till dig som vill använda och sprida information om miljömässigt hållbar konsumtion.