Överskuldsättningens konsekvenser - vad du kan göra (Svealand)

Genomfört 20 oktober 2023 kl 10:30-11:45

Konsumentverkets webbinarium om överskuldsättningens konsekvenser ger dig kunskap om överskuldsättningen i dag, hur den kopplar till ohälsa och hur barnen påverkas. I det här webbinariet är statistiken anpassad till Svealand. Det sändes 20/10-2023.

Vem riktar sig webbinariet till?

Webbinariet riktar sig till dig som är socialsekreterare och syftar till att ge dig inspiration, konkreta tips och verktyg som du kan använda i din yrkesvardag för att hjälpa de människor du möter. Många har en ekonomisk utsatthet som påverkar livet och hälsan. Det är vanligt att känna skuld och skam över sin situation, vilket i sin tur kan leda till att man inte vill prata om eller orkar ta tag i problemen. För att tidigt förebygga och fånga upp problemen är det viktigt att aktörer i samhället som möter människor som riskerar att hamna i ekonomisk utsatthet, samverkar och vågar ställa frågor om privatekonomin.

Överskuldsättningens konsekvenser - vad du kan göra (Svealand)

Genomfört

Datum: 20 oktober 2023

Tid: 10:30 - 11:45

Kategori: Privatekonomi

Föreläsare:

  • Maria Lindstedt och Margareta Lindberg, Konsumentverket