Barnmugg återkallas - pipen kan orsaka kvävning

Återkallelse: 9 november 2023 Prenumerera
Företaget DevPat 2 återkallar nu Herobility pipmugg eftersom pipen kan gå sönder i smådelar. Små barn som använder pipmuggen riskerar att kvävas om smådelarna hamnar i halsen.
Pipmuggen som återkallas.

I DevPat 2 AB:s återkallelse finns kontaktuppgifter och där kan du läsa mer om hur du ska gå till väga med produkten.

 

Har du frågor kan du kontakta företaget via mail shop@herobility.com.